Κατάσταση Λειτουργίας Εξοπλισμού

Εδώ, βλέπετε την τρέχουσα κατάσταση του λογισμικού που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία της ιστοσελίδας.

Συνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 4 Days 2 Hours 15 Minutes 26 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 6.65GB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37S-(b151)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 01:17:22 01/03/2024.

Υπηρεσία Κατάσταση Διάρκεια
h:m:s
Τελευταία ενημέρωση στις:
05/03/2024 03:35
Weather-Display realtime Τώρα 0:00:06 05/03/2024 03:35
Weather-Display FTP Τώρα 0:04:23 05/03/2024 03:31
Weather-Display weather data ΜΗ Ενημερωμένο METAR! 0:05:25 > 0:05:15
05/03/2024 03:30
Note: script(s) not current and need update(s):
atom-advisory.php Ok to delete from website.
DS-forecast-lang.php Ok to delete from website.
DS-forecast.php Ok to delete from website.
Use this link for details.