Κατάσταση Λειτουργίας Εξοπλισμού

Εδώ, βλέπετε την τρέχουσα κατάσταση του λογισμικού που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία της ιστοσελίδας.

Συνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 3 Days 19 Hours 24 Minutes 47 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 4.90GB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37S-(b149)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 16:05:53 30/09/2023.

Υπηρεσία Κατάσταση Διάρκεια
h:m:s
Τελευταία ενημέρωση στις:
30/09/2023 19:52
Weather-Display realtime Τώρα 0:00:06 30/09/2023 19:52
Weather-Display FTP Τώρα 0:04:51 30/09/2023 19:47
Weather-Display weather data ΜΗ Ενημερωμένο METAR! 0:07:38 > 0:05:15
30/09/2023 19:45
Note: script(s) not current and need update(s):
DS-forecast-lang.php Ok to delete from website.
DS-forecast.php Ok to delete from website.
Use this link for details.