Κατάσταση Λειτουργίας Εξοπλισμού

Εδώ, βλέπετε την τρέχουσα κατάσταση του λογισμικού που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία της ιστοσελίδας.

Συνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 13 Days 23 Hours 26 Minutes 48 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 8.02GB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37S-(b148)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 18:13:00 01/04/2023.

Υπηρεσία Κατάσταση Διάρκεια
h:m:s
Τελευταία ενημέρωση στις:
02/04/2023 09:15
Weather-Display realtime Τώρα 0:00:03 02/04/2023 09:15
Weather-Display FTP Τώρα 0:04:28 02/04/2023 09:10
Weather-Display weather data Τώρα 0:05:11 02/04/2023 09:10