Κατάσταση Λειτουργίας Εξοπλισμού

Εδώ, βλέπετε την τρέχουσα κατάσταση του λογισμικού που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία της ιστοσελίδας.

Συνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 4 Days 6 Hours 19 Minutes 46 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 3.98GB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37S-(b151)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 04:52:29 15/06/2024.

Υπηρεσία Κατάσταση Διάρκεια
h:m:s
Τελευταία ενημέρωση στις:
19/06/2024 11:11
Weather-Display realtime Τώρα 0:00:07 19/06/2024 11:11
Weather-Display FTP Τώρα 0:00:56 19/06/2024 11:10
Weather-Display weather data Τώρα 0:01:25 19/06/2024 11:10
Note: script(s) not current and need update(s):
atom-advisory.php Ok to delete from website.
DS-forecast-lang.php Ok to delete from website.
DS-forecast.php Ok to delete from website.
Use this link for details.