Πρόγνωση Μεταφοράς Αφρικανικής Σκόνης στην Ευρώπη (επόμενες 120 ώρες)


Για ομαλότερη κίνηση, προτείνεται ευρυζωνική σύνδεση στο internet!


Πηγή:  forecast.uoa.gr
   
Οι παραπάνω χάρτες, αντιπροσωπεύουν την πρόγνωση του μοντέλου Σκίρων της μεταφοράς Αφρικανικής σκόνης στην Ευρώπη για τις επόμενες 120 ώρες σε διαστήματα των 6 ωρών.

Ο παρακάτω χρωματικός δείκτης:

colindex

δείχνει την πυκνότητα της σκόνης από τις χαμηλότερες τιμές (1-10 ugr/m3 - ελαφρύ καφέ χρώμα) μέχρι τις υψηλότερες τιμές (6>1000 ugr/m3 - σκούρο καφέ χρώμα).