Λογότυπα-Μπάνερ καιρού για την ιστοσελίδα σας

Μπορείτε να προσθέσετε το λογότυπο ή μπάνερ καιρού που δείχνει τις τρέχουσες (ενημερώνεται κάθε 10 δευτερόλεπτα) καιρικές συνθήκες στο Ιστορικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης. Απλά επιλέξτε και αντιγράψτε τον κώδικα HTML στο κουτί κάτω από το λογότυπο καιρού που επιθυμείτε και επικολλήστε τον μεσα στον κώδικα της ιστοσελίδας σας.

Μπάνερ καιρού 150 x 150

Current Weather Conditions in Thessaloniki Historical Center
Κώδικας:
<a href="https://www.meteothes.gr/">
<img src="https://www.meteothes.gr/wxsticker/wxgraphic.php?type=sticker"
alt="Current Weather Conditions in Thessaloniki Historical Center"
title="Current Weather Conditions in Thessaloniki Historical Center"
width="150" height="150" /></a>

Μπάνερ καιρού 468 x 60

Current Weather Conditions in Thessaloniki Historical Center
Κώδικας:
<a href="https://www.meteothes.gr/">
<img src="https://www.meteothes.gr/wxsticker/wxgraphic.php?type=banner"
alt="Current Weather Conditions in Thessaloniki Historical Center"
title="Current Weather Conditions in Thessaloniki Historical Center"
width="468" height="60" /></a>

Μπάνερ καιρού 500 x 80

Current Weather Conditions in Thessaloniki Historical Center
Κώδικας:
<a href="https://www.meteothes.gr/">
<img src="https://www.meteothes.gr/wxsticker/wxgraphic.php?type=banner_big"
alt="Current Weather Conditions in Thessaloniki Historical Center"
title="Current Weather Conditions in Thessaloniki Historical Center"
width="500" height="80" /></a>

Λεπτομερές Μπάνερ με Πρόγνωση 400 x 365


Κώδικας:
<div><iframe name="inlineframe" src="https://www.meteothes.gr/wx_now.php" frameborder="0" scrolling="no" width="400" height="365" marginwidth="5" marginheight="5" ></iframe><br /></div>

meteothes.gr Logo - 512x512 pxmeteothes.gr Logo - 240x240 px , 140x140 px, 86x86 pxΘα επιθυμούσαμε να γνωρίζουμε ποιός χρησιμοποιεί τα λογότυπά μας.
Αν τοποθετήσετε κάποιο από τα λογότυπά μας στην ιστοσελίδα σας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.
Θα επιθυμούσαμε να κρατάμε αρχείο για το ποιά λογότυπα χρησιμοποιούνται και σε ποιές ιστοσελίδες βρίσκονται. Ευχαριστούμε.

Τα λογότυπα μας καιρού παρέχονται "Οπως είναι" χωρίς εγγυήσεις κάθε είδους. Χρησιμοποιήστε τα με δική σας ευθύνη. Μπορούμε να τα αλλάξουμε, τροποποιήσουμε ή απομακρύνουμε ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν τα λογότυπά μας

Τα μπάνερ διατίθενται μόνο στην Αγγλική γλώσσα λόγω περιορισμών του περιβάλλοντος PHP. Σύντομα Θα υπάρξουν διαθέσιμα λογότυπα και στην Ελληνική γλώσσα!