Ρεκόρ Μετεωρολογικού Σταθμού

Ρεκόρ από την Αρχή Λειτουργίας του Σταθμού

(από 05-Μαρτίου-2005, την πρώτη μέρα λειτουργίας του σταθμού)

alltimerecords

Ρεκόρ από την Αρχή του Μήνα

alltimerecordsmonth

Ρεκόρ από την Αρχή του Ετους

alltimerecordsyear