Συγκριτικοί πίνακες

Κλιματόγραμμα τρέχοντος έτους

Climogram

Γενικό Κλιματόγραμμα Σταθμού (από Μάρτιο 2005)

All Time Climogram

Το κλιματόγραμμα δείχνει πόσο στεγνός ή υγρός είναι ο κάθε μήνας του τρέχοντος έτους. Βασίζεται στο δείκτη Gaussen Arid. Αν η τιμή του υετού (Precipitation) είναι μεγαλύτερη από την τιμή της Μέσης Θερμοκρασίας (Average Temp.), τότε ο μήνας χαρακτηρίζεται ως "υγρός". Στην αντίθετη περίπτωση ως "ξηρός". Ιδανική θεωρείται η περίπτωση που η τιμή του υετού είναι διπλάσια από τη μέση τιμή της θερμοκρασίας.

Θερμόγραμμα Θεσσαλονίκης

 
Θερμόγραμμα Θεσσαλονίκης Τρέχοντος Ετους

Thessaloniki's thermogram

Θερμόγραμμα Σταθμού από αρχή λειτουργίας
Thessaloniki's thermogram

Ζώνες:  >0=ΚΡΥΑ      0-10=ΨΥΧΡΗ      10-20=ΘΕΡΜΗ      >20 ΖΕΣΤΗ

Το Θερμόγραμμα καταγράφει τις θερμοκρασιακές ζώνες του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης, με βάση την καταγραφή των μέσων μηνιαίων θερμοκρασιών από την αρχή λειτουργίας του μετεωρολογικού σταθμού (5 Μαρτίου 2005), μέχρι σήμερα. Χωρίζεται σε 4 ζώνες που περιγράφονται πιο πάνω και το τμήμα του διαγράμματος με γκρίζο χρώμα,, δείχνει το θερμοκρασιακό εύρος της περιοχής κατά τη διάρκεια του έτους και μεταβάλλεται δυναμικά ανάλογα με τη διακύμανση των θερμοκρασιών.